مهندسی

به بخش مهندسی شرکت حفاری زاویه خوش آمدید!

ما در شرکت حفاری زاویه بیش از یک پیمانکار حفاری و خدمات فنی هستیم. ما پیشگامان نوآوری، دقت و تعالی در دنیای مهندسی حفاری هستیم. در ادامه شما را با مغز متفکر شرکت حفاری زاویه – بخش مهندسی – آشنا می کنیم.

در دنیایی که اکتشاف هیچ حد و مرزی نمی شناسد و استخراج بهینه منابع، مستلزم ترکیبی از فناوری پیشرفته و تخصص است، ما در راستای تعهد به کشف راه حل های جامع در بخش بالا دستی صنابع نفت و گاز تلاش میکنیم.

دپارتمان مهندسی شرکت حفاری زاویه متشکل از تیمی پویا از مهندسان با تجربه، متفکران خلاق و کارشناسان فنی است، که با یک هدف مشترک متحد شده اند؛ ارائه راهکار های فراتر از حد انتظار در راستای تبدیل ایده های بالقوه به بالفعل، از ایده تا اجرا، ما نیروی متفکر پشت پرده در زمینه طراحی، توسعه و اجرای راهکار های پیشگام تحت الارضی در صنعت حفاری هستیم.